Projektledelse

Construction Project Management

 • Vi tager ansvaret for ...

  at alle på projektet oplever, at vi leder et samlet hold

  Construction Project Management

Efter idéfasen er projektledelsen afgørende for succes.

Mere end halvdelen af de projekter eller nye opgaver, som igangsættes, oplever problemer i forbindelse med implementeringen og/eller udfasningen. Dette kan skyldes mange ting, men ofte en eller flere af nedenstående årsager:

 • Opgaven/opgaverne kommer på toppen af de øvrige arbejdsopgaver hvilket medfører
  manglende tid
 • Manglende og/eller forkerte forretningsgange og/eller arbejdsbeskrivelser
 • De fundne løsninger er ikke gennemtestede
 • Der mangler accept/godkendelse på et eller flere niveauer
 • Manglende eller forkert prioritering
 • Der gøres ikke brug af de løbende erfaringer

I Martin & Co har vi kompetencerne til at sikre gennemførelsen af projekterne fra definitionen af opgaven over løsningerne til gennemførelse/implementering.

Martin & Co tager ’ledelse’ i projektledelse alvorligt. Vi tager ansvaret for, at alle på projektet oplever, at vi leder et samlet hold. Vores tilgang til projektledelse tager derfor udgangspunkt i at få projektholdet inkl. bygherrer til fungere optimalt.

Vores filosofi er, at en projektdeltager, der ved, hvad der forventes, som får support og opbakning samt de nødvendige værktøjer, er mere involveret og effektiv, og dermed opnås at projektet bliver en succes.