Velkommen til
Martin & Co

Fra porteføljestyring
– til produktion

Fotos fra projekt: DTU Life Science & Bio Engineering, Bygning DTU-B202
Process Management

Processer

– Process Management

Byggebranchen har generelt stor fokus på tekniske løsninger og økonomi, men i iveren for at få bygget glemmer aktørerne oftest at holde sig til de simple og fornuftige processer, der sikrer korrekte løsninger samt at budgettet og tidsplanen holdes.

Martin & Co’s personale er skolet i at sikre processerne omkring kontraktuelle forhold, ansvarsfordelinger og beslutninger.

Projektledelse

– Construction Project Management

Efter idéfasen er projektledelsen afgørende for succes.

Mere end halvdelen af de projekter eller nye opgaver, som igangsættes, oplever problemer i forbindelse med implementeringen og/eller udfasningen. Dette kan skyldes mange ting, men ofte en eller flere af nedenstående årsager.

Læs mere

Construction Project Management
Construction Management

Byggeledelse

– Construction Management

Martin & Co’s personale udnytter deres ledelsesmæssige og tekniske erfaring til at sikre fremdrift for bygherrens projekt, og at der skabes gennemsigtighed og overensstemmelse med de krav, som bygherren og dennes organisation har til projektet.

Risikostyring

– Risk Management

Alle projekter har risici, og ofte bliver disse ikke behandlet aktivt i projektet.

Martin & Co arbejder med redskaber, som sikre overblik over projektets risikoprofil mht. tid og økonomi. Vi tager en objektiv tilgang til den enkelte risiko og arbejder åbent og ærligt med at minimere negative indflydelser på tid og økonomi i projektet.

Det er vigtigt for os, at bygherre altid har det mest korrekte risikobillede til sin disposition i.f.m. projektets gennemførelse.

Risk Management - Martin & Co
Budget Management - Martin & Co

Budgetstyring

– Budget management

Budgettet er for os nøgleforudsætningen for et hvert projekt.

Martin & Co har derfor altid fokus på kontrol, gennemsigtighed og forudsigelighed.

Vi arbejder med forskellige værktøjer bla. ’earned value’ og produktionskurver for at skabe et solidt grundlag til økonomistyring og rapportering.

Tidsplan

– Time Management

Martin & Co har opnået erfaring med at det traditionelle stavdiagram (Gantt) er den bedste kommunikationsform omkring tidsplaner i byggebranchen. Men vi differentierer os ved at have fokus og vedholdenhed omkring tidsstyring af designfasen samt at bringe andre værktøjer i spil, hvor dette er krævet.

Fundamentet for en god byggefase er et godt rettidigt design, således at kontraheringerne og logistikplanerne afklares i tide, og der opnår en robust udførelsestidsplan.

Scheduling Management - Martin & Co

Historien bag Martin & Co. ApS.

Ideen om Martin & Co voksede ud af et samarbejde mellem Jan Martin Sørensen og René Christiansen. De mødtes første gang på et laboratorieprojekt for DTU, hvor de begge blev bedt om at gå aktivt ind i ledelsen af byggefasen.

Læs mere

Martin & Co

Vores værdisæt

– Sådan arbejder vi!

Martin & Co bygger på Ansvar, Ledelse og Gennemsigtighed.

Vi tror på langvarige relationer, og her er troværdighed og respekt helt afgørende.

Vi vil have tilfredse kunder og arbejder derfor effektivt samt på at gøre tingene enkelt og forståelige.

Læs mere om vores værdisæt

Info

Martin & Co. ApS.
Middelgrundsvej 4A
2300 København S
Danmark
info@martinco.dk
CVR-nr: 37 14 26 38